Dyrygentami Akademickiego Chóru Uniwersytetu Łódzkiego są:

prof. Andrzej Ryłko i mgr Aleksandra Ryłko – Sutowicz

W roku 2009, razem z córką Aleksandrą, profesor Andrzej Ryłko podjął decyzję
o założeniu Akademickiego Chóru Uniwersytetu Łódzkiego.

 

mgr Aleksandra Ryłko – Sutowicz, rodowita Łodzianka, ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną im. St. Moniuszki w Łodzi I i IIst – w klasie skrzypiec.
Uczelnia wyższa, z jaką była związana, to Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. Studiowała tam na Wydziale Kompozycji, Teorii Muzyki, Rytmiki i Edukacji Artystycznej i otrzymała dyplomy ukończenia dwóch kierunków – Teorii Muzyki oraz Kompozycji. Jest również absolwentką Podyplomowych Studiów Chórmistrzowskich w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.
Przez kilka lat zajmowała się głównie pracą nauczyciela z młodzieżą oraz dziećmi. Aktualnie pracuje w Filharmonii Łódzkiej, gdzie jest artystką chóru, a także prowadzi zajęcia impostacji głosu członkami chóru UŁ. Przez kilkunaście lat była związana z łódzkim chórem kameralnym Con Vigore; współpracuje również z innymi chórami w Polsce oraz w Niemczech.
Posiada szerokie zainteresowania i różnorodne pasje, ale to właśnie muzyka jest jej największą miłością.

 

 

 

prof. Andrzej Ryłko pochodzi z rodziny z dużymi tradycjami muzycznymi. Urodził się i wykształcił na Śląsku.Studia muzyczne na kierunku Wychowanie Muzyczne oraz na Wydziale Wokalnym  ukończył
w 1978 roku. W roku 1990, ukończył Podyplomowe Studia Chórmistrzowskie w bydgoskiej Akademii Muzycznej.
Od 2001 roku, Andrzej Ryłko zatrudniony jest na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie im.  A. Mickiewicza w Poznaniu, na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu.

Za swą działalność artystyczną i pedagogiczną prof. Andrzej Ryłko został wyróżniony wieloma nagrodami, wśród nich są;
– Nagroda prezydenta Rzeczypospolitej,
– Srebrny Krzyż zasługi nadany przez Prezydenta RP,
– Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
– Nagrody Prezydenta miasta Łodzi,
– Nagroda Marszałka Województwa Łódzkiego.
Z prowadzonymi przez siebie chórami i zespołami wokalnymi dyrygent Andrzej Ryłko zdobywał wiele nagród w prestiżowych Konkursach i Festiwalach w kraju i za granicą, m.in.:
– I Nagroda oraz dwa wyróżnienia (Akademicki Chór Uniwersytetu Łódzkiego) Międzynarodowy Konkurs Muzyki Sakralnej w Rumi, 2011 r.,
– I Nagroda (chór Con Vigore)  Międzynarodowy Konkurs Muzyki Sakralnej
w Rumi, 1995 r.,
– II Nagroda, Międzynarodowy Konkurs Chóralny w Argentynie/Trelew,1995 r.,
– I  Nagroda – Ogólnopolski Konkurs Chórów Kameralnych, Olsztyn 1991 r.,
– Grand prix i I Nagroda, ogólnopolski Konkurs chóralny szkół muzycznych II stopnia, Ostrów Wlkp, 1996 r. i 1998r.,
– I nagroda, Konkurs „Cantio lodziensis”, 1999  r.,
– I nagroda, Ogólnopolski Konkurs chóralny, Katowice, 2006  r.,
– III nagroda, Międzynarodowy Konkurs chóralny, Suwałki, 2009 r.,
Działalność prof. Andrzeja Ryłko to również prowadzenie warsztatów dyrygenckich i chóralnych (Akademii Chóralnych) w kraju i za granicą (m. in. w Niemczech, Argentynie), jak też praca w komisjach oceniających (jury).
Hobby: turystyka rowerowa i szachy (w gronie rodzinnym).